Ấn Độ: Sếp thưởng 1.260 ô tô, 400 căn hộ cho nhân viên

Đây là quà tặng nhân dịp lễ hội Diwali, một lễ hội truyền thống rất...

Nguồn: - 16:39