Ấn tượng quân sự Việt Nam tuần qua: Súng M16A1 trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu

Những đơn vị quân đội đóng trên địa bàn các tỉnh phía Nam vẫn duy...

Nguồn: - 20:00