Ảnh nóng

Ảnh đẹp của siêu mẫu nội y “đốn tim” đàn ông

“Lặng ngắm” vẻ đẹp thánh thiện của người đẹp.

Cùng báo mới số điểm mặt bộ ảnh đẹp gồm 50 bức mới nhất khiến “đứng tim” cánh đàn ông của siêu mẫu này:

khieu-khich-1

khieu-khich-2

khieu-khich-3

khieu-khich-4

khieu-khich-5

khieu-khich-6

khieu-khich-7

khieu-khich-8

khieu-khich-9

khieu-khich-10

khieu-khich-11

khieu-khich-12

khieu-khich-13

khieu-khich-14

khieu-khich-15

khieu-khich-16

khieu-khich-17

khieu-khich-18

khieu-khich-19

khieu-khich-20

khieu-khich-21

khieu-khich-22

khieu-khich-23

khieu-khich-24

khieu-khich-25

khieu-khich-26

khieu-khich-27

khieu-khich-28

khieu-khich-29

khieu-khich-30

khieu-khich-31

khieu-khich-32

khieu-khich-33

khieu-khich-34

khieu-khich-35

khieu-khich-36

khieu-khich-37

khieu-khich-38

khieu-khich-39

khieu-khich-40

khieu-khich-41

khieu-khich-42

khieu-khich-43

khieu-khich-44

khieu-khich-45

khieu-khich-46

khieu-khich-47

khieu-khich-48

khieu-khich-49

khieu-khich-50

Ảnh: Thái Hoàng