Cãi nhau với bạn gái, người đàn ông trèo lên cột điện và bốc cháy

Một người đàn ông si tình đã tự đẩy mình vào tình thế thập tử...

Nguồn: - 19:54