Cảnh sát Mỹ đề nghị dừng ngay việc ôm điện thoại lên giường vì nó vô cùng nguy hiểm!

Cuối tháng 9 năm ngoái, ngay tại Nghệ An, Việt Nam, chiếc iPhone phát nổ...

Nguồn: - 15:24