Chi Cục trưởng Kiểm lâm Hà Giang nói về vụ bắt giữ người vận chuyển 2 thớt gỗ

"Việc vận chuyển 1 hay 2 cái thớt gỗ nghiến ở nhóm IIA đều vi...

Nguồn: - 22:27