Chỉ với 1 câu đối, ông lão cưỡi bò khiến quan huyện quỳ xuống lạy như tế sao

Thời vua Lê chúa Trịnh, vì thời cuộc nhiễu nhương mà nhiều vị quan phải...

Nguồn: - 22:03