Chính thức bốc thăm chia cặp giải đấu LMHT đầu tiên trong năm 2017 – GameK HPG LoL Cup

Chính thức bốc thăm chia cặp giải đấu LMHT đầu tiên trong năm nay -...

Nguồn: - 16:03