Chủ tịch Hà Nội chia sẻ việc doanh nghiệp bị kiểm tra nhiều lần

Tôi cho phép các doanh nghiệp nếu thấy đơn vị, cơ quan nào đặt lịch...

Nguồn: - 14:00