Chữ viết bí ẩn bằng máu xuất hiện trong 5 vụ án mạng ở Nhật

Tất cả 5 nạn nhân đều có lá bài tây trên người với chữ Alice...

Nguồn: - 07:18