Công bố lộ trình thoái vốn tại các doanh nghiệp Nhà nước

Thủ tướng vừa ban hành Quyết định 58/2016/QĐ-TTg, kèm theo danh sách và chủ trương,...

Nguồn: - 20:42