Cự tuyệt phóng viên trong họp báo, Trump tạo tiền lệ gây lo ngại

Đấu khẩu và nhất quyết không trả lời câu hỏi từ một phóng viên trong...

Nguồn: - 13:24