Cục Hàng không quyết định giá khởi điểm máy bay “vô chủ” ở Nội Bài

Bộ Giao thông cho phép Cục Hàng không toàn quyền quyết định giá khởi điểm...

Nguồn: - 11:00