Cuộc đấu súng ác liệt diệt chỉ huy IS của đặc nhiệm Mỹ ở Syria

Đặc nhiệm Delta Force Mỹ dùng trực thăng đổ bộ xuống một ngôi làng do...

Nguồn: - 21:31