Dân mạng chế ảnh rồng ở Hải Phòng thành Pikachu

Mô hình rồng ở Hải Phòng hiện trở thành nguồn cảm hứng cho các "thánh...

Nguồn: - 07:45