Đang chiến game tự nhiên bắn chết nhân vật nhìn quá giống mình, thanh niên tá hỏa ra tòa kiện hãng làm game

Nghe có vẻ giống vụ kiện của Lindsay Lohan và GTA V vì hình ảnh...

Nguồn: - 16:39