Garena rục rịch chuẩn bị cho thương vụ IPO lớn nhất trong giới công nghệ Đông Nam Á

"Đại gia" Singapore hiện đã chọn ngân hàng đầu tư Goldman Sachs làm tư vấn...

Nguồn: - 19:00