Giám đốc Công an Hải Phòng bác thông tin liên quan đến nhóm “côn đồ chặt 3000 gốc chuối”

Giám đốc Công an TP Hải Phòng khẳng định, sẽ chỉ đạo các đơn vị...

Nguồn: - 23:00