Giám đốc ra thông báo hoàn tiền du lịch cho nhân viên có bầu do “lủng bao cao su”

Chỉ vì nhân viên mang thai ngoài ý muốn do sử dụng bao cao su...

Nguồn: - 15:42