Giám sát: Không thể Phó chủ tịch QH làm việc với Phó chủ tịch tỉnh – VietNamNet

Đoàn do Phó chủ tịch QH cùng 2 bộ trưởng đến giám sát mà địa...

Nguồn: - 22:30