Hà Nội có làn đường ưu tiên cho học sinh

Trên phố nhỏ Hạ Đình (Hà Nội) học sinh có làn đường riêng được màu...

Nguồn: - 09:00