Hà Nội: Hơn 50.000 căn hộ đổ bộ thị trường năm 2017 – VietNamNet

-Theo dự báo của Savills, trong năm 2017 khoảng 77 dự án sẽ gia nhập...

Nguồn: - 16:24