Hà Nội sẽ xây nhà 150 triệu bán cho công nhân

Tổng liên đoàn lao động sẽ phối hợp cùng TP Hà Nội xây dựng nhà...

Nguồn: - 01:30