Hàng loạt cá trắm đen “khổng lồ” được cần thủ Hà Nội câu lên bờ

Những con trắm đen "khổng lồ" mà người dân câu được thu hút sự chú...

Nguồn: - 00:00