Hình ảnh đầu tiên tiêm kích F-35B tại Nhật Bản

(Kiến Thức) - Phi đội tiêm kích F-35B đầu tiên đã được Mỹ điều đến...

Nguồn: - 16:09