Hy hữu: Dùng smartphone đỡ đẻ

Các bác sĩ Trung Quốc đã sử dụng điện thoại thông minh (smarphones) chiếu sáng...

Nguồn: - 21:33