Kê biên một căn nhà nhưng phát mãi 2 căn

Ông Hiếu trông giữ căn nhà cho người bà con có chiều dài 17 m...

Nguồn: - 09:30