Khách sạn hình con tàu “gạt phăng” chợ đêm Dinh Cậu

Sau khi chợ đêm Dinh Cậu nằm dọc theo đường Võ Thị Sáu ở Phú...

Nguồn: - 09:00