Không có Aiden, Monstar và Erik vui vẻ như chưa từng xa cách

Các chàng trai vui vẻ trò chuyện, hỏi han thậm chí chụp hình chung khi...

Nguồn: - 09:30