Lần đầu tiên Học viện An ninh nhân dân đào tạo trinh sát chất lượng cao

Học viện An ninh nhân dân khai giảng lớp đầu tiên đào tạo chất lượng...

Nguồn: - 06:24