Lõm ngực bẩm sinh điều trị thế nào, khi nào nên phẫu thuật cho trẻ?

Lõm ngực là một dạng dị tật bẩm sinh khiến. Lõm ngực bẩm sinh ngực...

Nguồn: - 16:24