Một ngày rực nắng của Paris sau đêm đen tối tăm

Sau những ám ảnh kinh hoàng về vụ thảm sát thứ 6 ngày 13, giờ...

Nguồn: - 15:24