Nam thanh niên trèo lan can cầu, nhảy xuống sông Hương tự tử

Nam thanh niên đi bộ lên hành lang cầu và để lại mũ bảo hiểm...

Nguồn: - 10:00