Nga bác cáo buộc có tài liệu làm bẽ mặt ông Trump và bà Clinton

Điện Kremlin không nắm giữ bất kỳ thông tin nhạy cảm nào gây tổn hại...

Nguồn: - 21:00