Nga bác cáo buộc nắm giữ thông tin gây tổn hại cho Trump

Nga bác bỏ cáo buộc Moscow đã thu thập thông tin bất lợi cho tổng...

Nguồn: - 21:48