Người dân tranh nhau “hôi của” sau khi xe tải đâm vào vách núi

Câu chuyện về việc sau khi xe tải đâm vào vách núi có rất nhiều...

Nguồn: - 21:00