Người sống sót duy nhất vụ xe tải đâm vào núi: “Người dân mang cả công nông đến hôi của”

Người sống sót duy nhất sau khi xe tải đâm vào vách núi cho biết,...

Nguồn: - 07:00