Nhà máy 12.000 tỷ: Làm thì lỗ “ít hơn”, dừng thì lỗ 1.200 tỷ

Nhà máy Đạm Ninh Bình có quy mô đầu tư trên 12.000 tỷ đồng song...

Nguồn: - 14:42