Ông Võ Kim Cự nghĩ nhiều, sức khỏe suy yếu

Khi ông Võ Kim Cự được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa...

Nguồn: - 20:30