Ông Võ Kim Cự xin thôi ĐBQH vì “bị kỷ luật và suy sụp tinh thần, sức khỏe yếu đi”

"Ông Võ Kim Cự thấy mình bị kỷ luật, suy nghĩ, suy sụp tinh thần,...

Nguồn: - 20:00