Ông Vũ Quang Hải vẫn muốn ở lại Bia Sài Gòn

Việc ông Vũ Quang Hải đề xuất ở lại Sabeco, Bộ Công Thương nhấn mạnh...

Nguồn: - 13:30