Phát hiện 200 kg bom, đạn nằm dưới trụ sở Huyện uỷ Tam Bình

Công nhân đào đất sâu xuống dưới 3 m thì phát hiện nhiều loại bom,...

Nguồn: - 01:00