Phạt một doanh nghiệp bất động sản hơn 700 triệu đồng

Doanh nghiệp,Xây dựng sai phép,Dự án

Nguồn: - 17:33