Samsung là công ty được phê duyệt nhiều bằng sáng chế nhất trong năm 2016

Tổng cộng trong năm vừa qua, cơ quan chức năng đã phê duyệt tới 8.551...

Nguồn: - 16:48