Sanchez thất vọng khi Arsenal “vẫy cờ trắng” quá sớm tại Premier League

Alexis Sanchez thất vọng khi Arsenal có lực lượng không đến nỗi nào nhưng lại...

Nguồn: - 21:00