Saudi Arabia bắt đầu giảm bán dầu sang châu Á

Lượng dầu mà nước xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới, Saudi Arabia bán sang...

Nguồn: - 11:09