Soi mặt tàu tình báo mới của Hải quân Trung Quốc

(Kiến Thức) - Hải quân Trung Quốc đã làm lễ tiếp nhận tàu thu thập...

Nguồn: - 13:57