Sự thật khỉ lạ chỉ tấn công phụ nữ ở Nam Lý

Con khỉ hoang chủ yếu là đến phá cây trồng, bắt gà con và trộm...

Nguồn: - 14:00