Tàu du lịch cháy trên vịnh Hạ Long

Tàu du lịch sau khi nghỉ đêm trên vịnh, trên đường về cảng Tuần Châu...

Nguồn: - 10:36