Tết này không sợ “đụng hàng” với 7 kiểu tóc ngắn dưới đây

Với rất nhiều kiểu biến hóa khác nhau, tóc bob/lob ngắn sẽ mang đến cho...

Nguồn: - 00:24